>>>

Nodarbība šobrīd nav pieejama rezervēšanai
>>>
22. okt., 2021
10:00
Bez maksas
LeMade School burvīgas keramikas nodarbības tagad notiek katra mēneša 1. un 3. sestdienās.

Волшебные, керамические занятия LeMade School сейчас проходят в 1ую и 3ью субботу каждого масяца
♡♡♡
Burvīgas LeMade School nodarbības!
Katru mēneša 1. un 3. sestdienu mēs plānojam organizēt vairākas keramikas nodarbības grupām līdz 6 dalībniekiem (ieskaitot):

• 10:00 - 11:00
   Individuāla/ ģimenes nodarbība
   1h  25€ (15€*)/cilv. (Min. 2 dalībnieki)
• 11:30 - 12:30
   Individuāla/ ģimenes nodarbība
  1h  25€ (15€*)/cilv. (Min. 2 dalībnieki)
• 13:00 - 14:30
   Veidošanas grupas nodarbība
    1,5h  30€ (25€**)/cilv.
• 15:00 - 16:30
   Glazēšanas grupas nodarbība
   1,5h 30€ (25€**)/cilv.
• 17:00 - 20:30
   Keramikas mākslas projekts
   "Keramika ar nozīmi"
    3,5h 75€(65€**)/cilv.

* speciālā cena bērniem, kas apmeklē nodarbībās kopā ar pieaugušajiem.
** speciālā cena tiem, kas jau apmeklēja LeMade School nodarbības un meistar klases.

Mēs nezinām, kas un kā notiks tālāk, bet, kamēr ir iespēja, mēs centīsimies jūs lutināt ar keramikas burvības nodarbībām.

Tuvākie datumi:
16.oktobris,  6.novembris  un  20. novembris.

Pieteikties var sameklējot attiecīgo datumu
nodarbību sarakstā.
Uz tikšanos mūsu burvīgajās nodarbībās!Волшебные занятия LeMade School !
Каждую 1ую и 3ью субботу месяца мы планируем проводить несколько различных занятий для групп до 6 участников (включительно):

• 10:00 - 11:00
   Индивидуальные/ семейные занятия
   1h   25€ (15€*)/чел. (Мин. 2 участника)
• 11:30 - 12:30
   Индивидуальные/ семейные занятия
   1h   25€ (15€*)/чел. (Мин. 2 участника)
• 13:00 - 14:30
   Групповые занятия по лепке
   1,5h   30€ (25€**)/чел.
• 15:00 - 16:30
   Групповые занятия по глазурированию
   1,5h  30€ (25€**)/чел.
• 17:00 - 20:30
   Керамический художественный проект
   "Керамика со смыслом"
    3,5h  75€(65€**)/чел.

* специальная цена для детей, посещающих занятия вместе со взрослыми.
** специальная цена для тех, кто уже посещал занятия и мастер-классы LeMade School

Мы не знаем как будут развиваться события, но пока будет возможность, мы будем стараться радовать вас своими занятиями по волшебству керамики.

Ближайшие даты :
16. октября., 6. ноября и 20 ноября.
Записаться можно перейдя к определённой дате в календаре занятий.

До встречи на наших волшебных занятиях!
Vairāk Mazāk
LeMade School