ČELLA MEDITĀCIJA

Currently event is not available for reservation.
ČELLA MEDITĀCIJA
18. jun, 2019
19:30
1 hour 30 minutes
15.00 EUR
Ieva Šķendere - sirds mūzikas radītāja čella skaņās

Skanot čella stīgām, prāts apklust un var ļauties mirklim, kad sāk runāt sirds!

Caur čella meditāciju iepazīsti instrumenta skanējumu no jauna, atpūties, ļaujies skaņas plūdumam un mirklim
vienkārši būt, lai sajustu savu klusuma skaņu.
More Less
Labo Sajūtu Laboratorija