Rīta Hatha Yoga ar Jāni

Nodarbība šobrīd nav pieejama rezervēšanai
Rīta Hatha Yoga ar Jāni
6. okt., 2023
7:00
1 stunda 30 minūtes
12.00 EUR
Hatha jogas nodarbības prakses laikā uzmanība tiek pievērsta ne tikai ķermeņa stāvoklim un tā pozu maiņai, bet arī apziņas virzīšanai caur ķermeni, lai strukturēti spētu izprast un kontrolēt kā savu ķermeni, tā arī prātu.
Attīstīsim labu veiklību, lokanību un spēku, paplašināsim savu uztveres diapazonu un vairosim entuziasmu.
Nodarbību laikā mācīsimies ieelpot līdz pat savam kodolam un izelpot fizisko un emocionālo sasprindzinājumu.
Nodarbība viedota pēc hatha jogas principiem un ir piemērota dažādiem sagatavotības līmeņiem un mērķiem.

Vien pieņemot sevi un savas robežas, mēs spējam no tām augt.
Augsim kopā, stalti un skaisti!
Vairāk Mazāk
Labo Sajūtu Laboratorija